17 Czerwca

Rok

1917 – na boisku przy ulicy Nowogrodzkiej  odbył się mecz  piłki nożnej miedzy drużynami  4 pp., a drużyną 5 pp. zakończony zwycięstwem czwartaków 3 do 2

1928 – odbyło się w Łomży poświęcenia sztandaru obwodu Związku Strzeleckiego, rodzicami chrzestnymi byli żona starosty Aleksandra Skarzyńska i mecenas Jan Lachowicz

1971 – Szkole Podstawowej Nr 7 nadano imię Adama Mickiewicza i wręczono sztandar szkoły

1994 – odbyła się w Łomży sesja naukowa „Łomżyniacy na syberyjskich szlakach w XIX i XX wieku”

1998 – uchwałą Rady Miasta w Łomży nadano Szkole Podstawowej Nr 10 imię Jana Pawła II

2000 – podpisano list intencyjny o współpracy pomiędzy miastem Łomża , a Regionem Lombardii (Włochy) oraz Regionem Połocka (Białoruś)