23 Czerwca

 

 

Rok

1773 – król Stanisław August Poniatowski udzielił staroście Ignacemu Przyjemskiemu konsensu na odstąpienie starostwa łomżyńskiego synowi Tomaszowi

1903 – przy moście pątnickim odbyła się uroczystość „Wianków” zorganizowana przez Towarzystwo Dobroczynności

1929 – uroczyste przekazanie do użytku hali targowej na Starym Rynku

1941 – wieczorem weszło kilku żołnierzy niemieckich do Łomży

1958 – otwarcie automatycznej centrali w budynku poczty przy ówczesnej ulicy 1 Maja

2003 – pogrzeb Jana Turkowskiego byłego prezydenta Miasta Łomża, zmarłego 20 czerwca, pochowany został na starym cmentarzu łomżyńskim