24 Czerwca

 

 

Rok

1807 – wkroczyły do Łomży oddziały armii francuskiej dowodzone przez marszałka Massena

1882 – pożar w Łomży objął obszar pomiędzy synagogą, a ulicą Dworną

1896 – poświęcono cerkiew więzienną pod wezwaniem Mikołaja Cudotwórcy

1926 – nominacja na biskupa łomżyńskiego księdza Stanisława Kostki Łukomskiego

1983 – na Walnym Zjeździe Delegatów TPZŁ w Łomży podjęto decyzję aby po 25 latach działalności Towarzystwa  jego Zarząd Główny przenieść z Warszawy do Łomży

1989 – odsłonięcie tablicy poświęconej Henrykowi Mejerowi – dyrektorowi szkoły, na budynku Zespołu Szkół Drzewnych w Łomży

1994 – rozpoczął się Światowy Zlot Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej – odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci pierwszego prezydenta miasta  Władysława Świderskiego

— uroczyste otwarcie odbudowanej po pożarze siedziby MDK-DŚT przy ul. Wojska Polskiego

2008 – otwarcie sklepu Kaufland przy Alei Piłsudskiego

2009 – radni Łomży uchwalili plany zagospodarowania przestrzennego umożliwiające  budowę  Galerii „Veneda” i Galerii „Narew”