26 Czerwca

 

 

1614 – opat Adam Nowodworski, późniejszy biskup kamieniecki, przemyski i poznański, zapisał na rzecz kolegium jezuickiego posiadłości ziemskie, jest on fundatorem tej łomżyńskiej szkoły

1843 – o godzinie 9:30 zmarł w Łomży Piotr Arendt naczelnik więzienia łomżyńskiego

1906 – wydano zezwolenie na utworzenie Prywatnej Siedmioklasowej Szkoły Handlowej Męskiej w Łomży

1965 – odsłonięto tablicę pamiątkową  w auli Liceum Pedagogicznego (II LO) w 60 rocznicę ogłoszenia  strajku szkolnego

1980 – ukazał się pierwszy numer tygodnika „Kontakty” z datą 29.06. 1980 r.

1982 – prezydent miasta wydał zezwolenie na budowę obiektów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży

1983 – na Placu Sienkiewicza  odsłonięto głaz – pomnik  „ W hołdzie żołnierzom 33 pułku piechoty obrońcom Ziemi Łomżyńskiej przed najeźdźcą hitlerowskim ”

1990 – odbył się w Łomży I Zjazd SdRP, powołano Radę Wojewódzką z siedzibą w Łomży

1996 – uchwałą Rady Miasta zmieniono nazwę ulicy Kanarkowej na Kruczą

2000 – rozpoczął się XX Zjazd Wychowanków i Nauczycieli Szkół Ziemi Łomżyńskiej

— rozpoczęto prace wykopaliskowe na Wzgórzu św. Wawrzyńca

2014 – otwarto „Izbę Historii Sportu Łomżyńskiego” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Zjazd