27 Czerwca

 

 

Rok

1926 – poświęcenie kamienia węgielnego i fundamentu budynku domu dla sierot żydowskich przy ulicy Senatorskiej 11

1958 – rozpoczął się pierwszy Zjazd Wychowanków Średnich Szkół Łomżyńskich

1960 – uchwałą Miejskiej Rady Narodowej nadano ulicom następujące nazwy: dawnej ulicy Projektowanej – ulica Hanki Sawickiej, dawnej ulicy Żydowskiej – ulica Rzeczniowskiego, dawnej Grobli Jednaczewskiej – Aleja Jednaczewska, dawnej ulicy Obywatelskiej – ulica Stanisława Staszica, ulicę Boczną włączono do Placu Kościuszki (została zlikwidowana), ulicę Dojazd na Śledzia przyłączono do ulicy Marynarskiej, ulicę Bez Nazwy przyłączono do ulicy Spółdzielczej, ulicę Nowozawadzką zmieniono na  ulicę Janka Krasickiego, ulicę Zaułek Cmentarny  na ulicę Zaułek, ulicę Dojazd do Dworca na ulicę Mickiewicza, ulicę Koszarową na ulicę Gen. Bema

1970 – wręczenie władzom miasta Sztandaru Miasta ufundowanego przez członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej

1989 – Miejska Rada Narodowa nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Donacie Godlewskiej

— Miejska Rada Narodowa uchwałą Nr 49/X/89 przywróciła nazwy ulicom i placom zmieniając: ulicę Mariana Buczka na ulicę Długą, ulicę  22 Lipca na ulicę Dworną, ulicę ks. Ściegiennego na ulicę Farną, Plac Żeglickiego na Stary Rynek, ulicę Jakuba Wagi na Kolegialną, ulicę Armii Czerwonej na ulicę Polową, ulicę Gen. Świerczewskiego na Aleję Legionów, dotychczasowej ulicy Turlejskiego nadano nazwę Generała Waltera, odcinkowi ulicy Gwardii Ludowej od ulicy Gen. Świerczewskiego do Szosy Zambrowskiej nadano nazwę Alei Józefa Piłsudskiego, Alei Jednaczewskiej przywrócono nazwę  Grobla Jednaczewska

2003 –  odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Województwu Łomżyńskiemu na budynku przy ulicy Polowa 22, pierwszej siedzibie Urzędu Wojewódzkiego