30 Czerwca

 

 

Rok

1425 – książę Janusz I Starszy w Łomży ustanowił prawa miejskie chełmińskie dla Kolna

1797 – przybył do Łomży minister Fryderyk von Schrotter organizator administracji pruskiej na prawym brzegu Wisły i Bugu

1822 – przez Łomżę przeszła burza gradowa, która przyczyniła się do klęski w urodzajach w tymże roku

1903 – odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego i poświęcenie fundamentów Domu Ludowego przy ulicy Śniadowskiej

1971 –  Miejska Rada Narodowa powzięła uchwałę o wydzieleni z granic miasta Starej Łomży nad Rzeką, Starej Łomży przy Szosie i Zawad oraz włączeniu ich do obszaru Gromadzkiej Rady Narodowej Stare Kupiski z siedzibą w Łomży

1977 – oddanie do użytku budynku internatu przy Liceum Medycznym przy ul. Wiejskiej

1981 –  powstał oddział łomżyński Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

1987 – położono kamień węgielny pod budynek Telekomunikacji Polskie przy ulicy Księcia Janusza

1999 – w miejsce 1 Rejonowej Składnicy Technicznej Jednostka Wojskowa 5946 powstał Skład Łomża Jednostka Wojskowa 3090

2004 – została zlikwidowana Jednostka Wojskowa 3090 – Skład Łomża przy Alei Legionów