1 Lipca

 

 

Rok

1604 – najazd Kozaków i Tatarów na Łomżę – zniszczone zostały przywileje miejskie i uprowadzono burmistrza

1663 – Tomasz Ujejski biskup kijowski i opat płocki poświęcił szpital św. Ducha  przy kościele farnym

1805 – rozpoczęto przebudowę i rozbudowę grobli pomiędzy Łomżą a Piątnicą

1860 – otwarto ochronkę dla dziewcząt przy klasztorze Panien Benedyktynek

1873 – położono kamień węgielny pod budowę nowej cerkwi na Placu Cerkiewnym – obecnie Jana Pawła II

1909 – Kasa Przemysłowców Łomżyńskich przeniosła się do własnego obiektu wybudowanego przy ulicy Dwornej

1914 – zakład artystyczno-fotograficzny Eugeniusza Zajączkowskiego rozpoczął funkcjonowanie przy ul. Dwornej 9 w  domu Narolewskiego  naprzeciw Soboru, wcześniej mieścił się  przy ul. Dwornej 32 w domu Śledzińskiej

1936 – łomżyński okręg Stronnictwa Narodowego obejmowało 21 obwodów , 150 kół i liczył 11 tyś. członków

— zebranie organizacyjne Komitetu Budowy Pomnika ku czci poległych żołnierzy 33 pp.

1972 – zlikwidowano przewozy pasażerskie kolejką wąskotorową

1975 – zarządzeniem wojewody łomżyńskiego powołano Muzeum Okręgowe w Łomży

— Miejska Rada Narodowa zaopiniowała kandydaturę Jana Rachubki na  stanowisko Prezydenta Miasta Łomży

1978 – powołano Zakład Energetyki Cieplnej w Łomży

1980 – rozpoczęto budowę Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Piłsudskiego

1989 – z gminy Łomża do miasta  Łomża przyłączono prawnie  obszar wsi Kraska, Zawady Przedmieście i część obszaru wsi Stara Łomża

— powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży

1990 – rozpoczął urzędowanie Prezydent Łomży Marek Przeździecki

1998 – rozpoczął działalność Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży

1996 – w miejsce Jednostki Wojskowej 5523 utworzone zostały 15 Rejonowe        Warsztaty Techniczne podporządkowane dowódcy 1 dywizji Zmechanizowanej

2003 – rozpoczęło, ponownie nadawanie programu Radio BAB

2010 – ukazał się pierwszy numer bezpłatnego dwutygodnika „Goniec łomżyński”