2 Lipca

 

 

Rok

1764 – uroczyste wprowadzenie kapucynów do Łomży, dokonał tego fundator ks. Józef Trzaska

1795 – Ziemia Łomżyńska znalazła się w zaborze pruskim – wytyczno granicę pomiędzy  Cesarstwem Rosyjskim a  Królestwem Prus. Ziemia Łomżyńska włączona została do departamentu białostockiego, który wraz z departamentem płockim wszedł w skład Prus Nowowschodnich

1922 – rozpoczął się pierwszy zjazd koleżeński absolwentów Gimnazjum Łomżyńskiego którzy ukończyli szkołę do strajku szkolnego 1905 roku

1830 – przybył do Łomży car Mikołaj I

1842 – urodził się Marian Wojciech Śmiarowski, adwokat  założyciel i prezes wielu stowarzyszeń kulturalno – społecznych w gubernialnej Łomży

1882 – wyłoniono 12 osobową Radę Gospodarczą Łomżyńskiego Towarzystwa Dobroczynności

1900 – pracę w Przytułku dla Starców i Kalek w Łomży rozpoczęły siostry szarytki

1950 – zmarła Zofia Chętnikowa, pierwsza żona Adama Chętnika – została pochowana na cmentarzu w Łomży