8 Lipca

 

 

Rok

1628 – w kościele przyklasztornym panien benedyktynek zwanym Starą Farą pochowano żonę Adama Kossobudzkiego wojewody mazowieckiego, starosty łomżyńskiego i fundatora klasztoru

1897 – przyjazd do Łomży księcia Aleksandra Imeretyńskiego Namiestnika Królestwa Polskiego, generał-gubernatora warszawskiego i dowódcy Wojskowego Okręgu Warszawskiego

1920 – w mieszkaniu biskupa Romualda Jałbrzykowskiego powołano Komitet Obrony Państwa w Łomży

1926 – rozpoczęła się głodówka 130 więźniów  politycznych w więzieniu łomżyńskim