18 Sierpnia

 

 

1945 – powstał w Łomży Rejonowy Inspektorat Osadnictwa, 1 września przemianowany na oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego

– powiat łomżyński został oficjalnie przyłączony do województwa białostockiego

1967 – seminarium kapucyńskie odwiedził generał zakonu kapucynów, ojciec Klementyn z Vlisingen

1980 – w Komunalnej Rozlewni Gazu Płynnego „Korgaz” w Łomży został zorganizowany pierwszy w województwie łomżyńskim strajk

1990 – Rada Miejska Łomży przyjęła pierwszy Statut Miasta