22 Sierpnia

 

 

Rok

1740 – zebrał się w łomżyńskiej farze sejmik szlachecki i wybrał na posłów Ignacego Przyjemskiego i Jerzego Augusta Mniszecha

1757 – w Łomży odbył się chrzest Romualda Augusta Stanisława Przyjemskiego, drugiego syna Ignacego Przyjemskiego, ojcem chrzestnym był stolnik litewski Stanisław Poniatowski

1920 – 59. pułk piechoty wielkopolskiej zdobył Łomżę

– na Grobli Jednaczewskiej rozstrzelano jednego z członków Komitetu Rewolucyjnego, tego samego dnia po południu rozstrzelano 5 ludzi na ulicy Szpitalnej

1935 – odbył się w Łomży pod protektoratem Starosty Łomżyńskiego pokaz koni hodowlanych

1944 – w wyniku przywrócenia przez PKWN przedwojennego podziału administracyjnego doszło do ponownego przyłączenia powiatu łomżyńskiego do województwa warszawskiego

1951 – zmarł ks. Czesław Rydzewski, sufragan łomżyński, pochowany został na cmentarzu łomżyńskim

1961 – utworzono 33. Szkolny Batalion Ciągników Gąsienicowych

2009 – na przystani nad Narwią odbyło się poświęcenie i chrzest statku wycieczkowego „Bona”