Falko Kazimiera i Anatol

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [E...
  4. /
  5. Falko Kazimiera i Anatol

Kazimiera (1912-1998) i Anatol (1911-1986) Falko – zasłużeni łomżyńscy pedagodzy, wychowawcy kilku pokoleń oraz rodzice trójki nauczycieli. Anatol, urodzony w Sarnach na Wołyniu, ukończył wydział matematyczno-przyrodniczy Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast Kazimiera, rodowita Łomżynianka (z domu Kozłowska), zdobyła dyplom Państwowego Instytutu Robót Ręcznych i Rysunków w Warszawie, co dawało uprawnienia do nauczania prac ręcznych w gimnazjum i rysunków w szkole podstawowej.

W czasie okupacji hitlerowskiej, wielokrotnie narażając życie prowadzili tajne komplety w ramach Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON) w Łomży (gimnazjum i liceum) oraz w Pęchratce k. Szumowa. Po  zakończeniu okupacji Anatol został dyrektorem gimnazjum w Zambrowie, ale
po roku wrócili oboje na stałe do Łomży.

W Łomży pracowali jako nauczyciele w liceum pedagogicznym, technikum finansowym i przemysłowo-pedagogicznym. Anatol uczył również w technikum budowlanym.

Byli aktywnymi członkami łomżyńskiej społeczności – działali w Związku Nauczycielstwa Polskiego, opiekowali się organizacjami młodzieżowymi, prowadzili obozy dla młodzieży. Kazimiera była wiele lat ławnikiem w łomżyńskim sądzie.

Za swoje wybitne zasługi Anatol odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Kazimiera została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Swoje zamiłowanie do zawodu i misji nauczyciela przekazali trójce swoich dzieci, z których każde  również wybrało tę profesję.