25 Sierpnia

 

 

Rok

1766 – odbył się sejmik łomżyński obradujący jako konfederacja, posłami zostali wybrani Ignacy Przyjemski i Romuald Wyszkowski

1866 – Komitet Urządzający do Spraw Królestwa Polskiego nadał szyld i status gimnazjum męskiemu z wykładowym językiem rosyjskim

1914 – rozpoczęto ewakuację więźniów łomżyńskiego więzienia poprzez Czerwony Bór od Kaługi

1939 – przybył do Łomży płk Stefan Kossecki i objął stanowisko dowódcy 18. dywizji piechoty

1962 – dokonano podziału miasta na 4 strefy, mając na uwadze opłaty za tereny państwowe oddawane w użytkowanie lub wieczyste użytkowanie: strefa centralna, śródmiejska, pośrednia, peryferyjna

1969 – zmarł biskup Czesław Falkowski, pochowany w katedrze łomżyńskiej

1973 – odsłonięto pomnik Zygmunta Glogera w Łomży

1978 – wystawą rzeźb Bronisława Chromego Biuro Wystaw Artystycznych w Łomży zainaugurowało swoja działalność w budynku przy ul. Polowej 19

2000 – odbyły się I Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej

2004 – uroczyste otwarcie zmodernizowanej ulicy Rybaki