Łomża przez pryzmat archiwów

  1. Strona główna
  2. /
  3. Publikacje
  4. /
  5. Łomża przez pryzmat archiwów

Od aktu nadania mieszczaninowi warszawskiemu Janowi Białkowi wójtostwa w Łomży w 1400 roku przez listę posłów na Sejm 1809 roku czy projekt przebudowy cerkwi św. Trójcy z 1909 r. aż do podziękowania za przygotowanie wizyty papieża Jana Pawła II w Łomży… Archiwalnych perełek zdecydowanie nie brakuje w publikacji „600 lat miasta Łomży w dokumencie archiwalnym” wydanej z okazji jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Łomży.

Jak wspomina w przedmowie prezydent miasta Mariusz Chrzanowski, nie sposób byłoby umieścić w wydawnictwie wszystkich dokumentów zgromadzonych przez Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży. „Tylko w Łomżyńskich zbiorach pochodzących z XIX i XX wieku z Łomży oraz powiatów dawnego województwa łomżyńskiego (bez Grajewa) jest znacznie więcej niż 100 tysięcy jednostek akt, które – ustawione obok siebie – ciągnęłyby się ponad kilometr”. Trzeba więc było dokonać ich selekcji, skupić się na wydarzeniach kluczowych dla historii naszego miasta.

Jednocześnie oprócz „wielkiej historii” znajdziemy tu także bardziej ludzką jej stronę. Wśród archiwalnych skarbów nie zabrakło na przykład sprawozdań łomżyńskich towarzystw sportowych, dowodów osobistych, dokumentacji dotyczącej budowy szkół czy nawet takich ciekawostek, jak prośba aptekarza o wydanie przepustki uczniowi aptekarskiemu celem pełnienia dyżuru nocnego przy aptece. To przecież ludzie właśnie tworzą historię danego miejsca.

Archiwalne dokumenty ułożone są chronologiczne, z podziałem na główne okresy w historii, z których każdy opatrzony jest również krótkim wstępem. Te wprowadzenia pomyślane są jako ułatwienia dla czytelników niezaznajomionych ze wszystkimi szczegółami historii Łomży – nakreślają ogólny obraz zanim zatopimy się w poszczególnych dokumentach.

Publikacja „600 lat miasta Łomża w dokumencie archiwalnym” jest bezpłatna i można ją nabyć w Urzędzie Miejskim w Wydziale Komunikacji Medialnej i Promocji (Ratusz, pok. 121 i 122) i Centrum Współdziałania Społecznego (ul. Farna 1).