3 Września

 

Rok

1905 – otwarcie cerkiewno-parafialnej szkoły w Łomży

1911 – uruchomiono komunikację samochodową pomiędzy Łomżą a Białymstokiem

1934 – Rada Miasta Łomży dokonała wyboru prezydenta, wiceprezydenta i 4 ławników

1969 – rozpoczęcie zajęć w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ulicy Mikołaja Kopernika

2007 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej Ku Czci Żołnierzy Państwa Podziemnego przy kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Łomży