5 Września

 

Rok

1614 – otwarcie w Łomży samodzielnej szkoły prowadzonej przez jezuitów, pierwszy rektor ks. Adam Kołożemski

1900 – rozpoczęły się zajęcia w nowym budynku Gimnazjum Męskiego w Łomży

1921 – powołany został klub sportowy „Strzelec” w Łomży

1954 – otwarcie Powiatowej Wystawy Rolniczej na tzw. „Pulwach” w Łomży

1973 – odsłonięcie na filarze w kościele katedralnym tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzom 33 pułku piechoty

1975 – rozpoczęcie obchodów 50-lecia powstania Diecezji Łomżyńskiej z udziałem kardynała Karola Wojtyły

2003 – wszczepienie pierwszego rozrusznika serca w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży