6 Września

 

Rok

1638 – uroczysty wjazd do Łomży starosty łomżyńskiego Hieronima Radziejowskiego, objął to stanowisko po śmierci ojca, Stanisława Radziejowskiego

1913 – odbył się w Łomży pokaz bydła krajowego czerwonego należącego do drobnych włościan

1924 – Tadeusz Boy Żeleński przybył do Łomży i wygłosił odczyty „Jak zostałem literatem” i „O Molierze”

1925 – ze stanowiska komendanta harcerstwa gimnazjalnego ustąpił druh Stefan Woyczyński

1926 – Powiatowa Kasa Chorych została przeniesiona do budynku przy ul. Zjazd 10

1975 – sesja naukowa z okazji 50-lecia Diecezji Łomżyńskiej, przybył na nią kardynał Stefan Wyszyński

1982 – zmarł biskup łomżyński Mikołaj Sasinowski, pochowany został w podziemiach katedry

1984 – Przedsiębiorstwu Przemysłu Spożywczego nadano imię Aleksandra Zawadzkiego