7 Września

 

Rok

1729 – kanclerz wielki koronny i starosta łomżyński Jan Szembek uzyskał zezwolenie króla na cesję starostwa łomżyńskiego na rzecz Ignacego Przyjemskiego

1819 – Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji Królestwa Polskiego powiadomiła władze miasta Łomży, iż zapadła decyzja o zburzeniu kościoła parafialnego

1836 – zmarł w Łomży pisarz Feliks Bernatowicz, został pochowany na cmentarzu łomżyńskim

1913 – odbyła się uroczystość poświęcenia i otwarcia przystani Łomżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego nad Narwią

1930 – odbyły się wybory do Rady Powiatowej Kasy Chorych w Łomży

1939 – nasilone bombardowanie miasta przez samoloty niemieckie

2007 – zapadła decyzja o powołaniu Orkiestry Dętej w Łomży

2008 – konsekracja kościoła pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego na cmentarzu parafialnym przy ulicy Wojska Polskiego