9 Września

 

Rok

1939 – w związku z działaniami wojennymi biskup Stanisław Łukomski wyjechał z Łomży do parafii Kulesze

1946 – uchwałą Rady Narodowej przemianowano ul. Długą na Mariana Buczka, ul. Farną na Ks. Ściegiennego, ul. Nowogrodzką na płk Mościckiego, ul. Zjazd na Dreszera, ul. Polową na Armii Czerwonej, ul. Obwodową na Gen. Sikorskiego, Plac Pocztowy na Plac Stanisława Dubois, ul. Ostrołęcką na Żwirki i Wigury, parkowi miejskiemu nadano nazwę Bohaterów spod Monte Cassino, parkowi przy ul. Legionów nadano nazwę Bohaterów spod Lenino

1977 – Prezydent Łomży zatwierdził projekt architektoniczny wraz z pozwoleniem na budowę kościoła pod wezwaniem Św. Brunona

1987 – uchwałą MRN nadano nazwy ulicom: Gen. Zygmunta Berlinga, Związku Patriotów Polskich, a osiedlu nadano nazwę Osiedle Wyzwolenia

1999 – powstało Łomżyńskie Centrum Medyczne w Łomży, pierwszy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej