11 Września

 

Rok

1807 – Rajmund Rembieliński został zatwierdzony na stanowisko prezesa Deputacji Administracyjnej Łomżyńskiej

1913 – poświęcenie Ochrony dla Bezdomnych Sierot przy ul. Adamowskiej zorganizowanej przez Towarzystwo Dobroczynności

1939 – wkroczenie wojsk niemieckich do Łomży

1977 – odbyło się wręczenie sztandaru Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Łomży

2000 – rozpoczęto budowę ogrodzenia cmentarza przy ulicy Wojska Polskiego