12 Września

 

Rok

1903 – Rada Towarzystwa Rolniczego wystąpiła do władz gubernialnych o wydanie pozwolenia na zorganizowanie wystawy rolniczo-gospodarczej i wystawy koni

1917 – odbyła się uroczystość otwarcia oddziału łomżyńskiego Towarzystwa Rozwoju Przemysłu, Rzemiosł i Handlu

1939 – wieczorem Niemcy podpalili synagogę ocalałą po bombardowaniu miasta

1944 – w nocy Niemcy wysadzili mosty na Narwi i kościół ewangelicki

1954 – zainaugurowało swą działalność Seminarium Kapucyńskie – studium filozoficzno-teologiczne w Łomży

1974 – Miejska Rada Narodowa w Łomży podjęła uchwałę o ustanowieniu tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Łomży”

1982 – z tą datą ukazał się 100 numer tygodnika „Kontakty”

1984 – Miejska Rada Narodowa nadała kolejne tytuły Honorowego Obywatela Miasta, otrzymali je Henryka Żeglicka, Saradin Michał Wasilewicz, Leonid Iwanowicz Niesterowicz

2003 – obchody 45-lecia Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej