1 października

 

1499 – w Łomży zebrała się rada książęca Konrada III Rudego złożona z ogółu dygnitarzy (rada zbierała się w terminach ustalonych przez władzę książęcą, przy jej pomocy książę zarządzał księstwem)

1788 – ukończenie, w stanie surowym, budowy kościoła kapucynów w Łomży

1920 – rozpoczęło działalność Gimnazjum Męskie Prywatne im. ks. Piotra Skargi

1928 – msza święta w Łomży z okazji 400-letniej rocznicy istnienia zakonu ojców kapucynów

1930 – przestało funkcjonować w Łomży Archiwum Państwowe na mocy Zarządzenia Ministra Wyznań Publicznych i Oświecenia z dnia 30.08.1930 r.

1958 – nastąpiło połączenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży

1974 – otwarcie Medycznego Studium Zawodowego w Łomży

1987 – rozpoczęły się w Łomży zajęcia w Punkcie Konsultacyjnym WSP w Olsztynie

2003 – pierwszy w Polsce Akt Intronizacji Chrystusa Króla przyjęli Prezydent i Radni Miasta Łomża

2007 – odbył się pogrzeb Wiesławy Szymańskiej, wieloletniej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków, pochowana została na cmentarzu łomżyńskim

2011 – rozpoczęła działalność Wyższa Szkoła Ochrony Zdrowia TWP w Łomży