16 Września

 

Rok

1921 – odbył się w Łomży zjazd powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”

1928 – Włościańska Orkiestra Karola Namysłowskiego dała koncert w sali kina „Reduta”

1959 – przekazano sztandar 33 pułku piechoty do Muzeum Wojska w Warszawie

1974 – oddano do użytku salę gimnastyczną przy Liceum Medycznym, wybudowaną w czynie społecznym przez rodziców uczennic

2004 – oficjalne otwarcie ulicy Farnej po remoncie i przebudowie

2006 – obchody 85-lecia Koła Łowieckiego „Sokół” w Łomży, poświęcenie i wręczenie sztandaru, odsłonięcie obelisku w Lesie Jednaczewskim