19 Października

 

Rok

1985 – odbyła się sesja naukowa poświęcona 100. rocznicy urodzin Adama Chętnika

1993 – powołane zostało do życia Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym w Łomży

2006 – auli szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym nadano imię Hanki Bielickiej

2008 – zamontowano na frontonie katedry, nad głównym wejściem, nowy krzyż z odrestaurowaną kulą, w której umieszczono metalową tuleję ze świadectwami naszych czasów