21 Października

 

Rok

1855 – odbyła się uroczystość poświecenia kościoła ewangelickiego w Łomży

1900 – odbyła się w Łomży uroczystość z okazji 25-lecia pobytu w mieście 14 ołonieckiego pułku piechoty i 17 pułku dragonów wołyńskich

rozpoczęła działalność w Łomży rewolucyjno-narodowa organizacja „Orzeł Biały”

1905 – aresztowano R. Jabłońskiego, A. Dąbrowskiego i W. Suchodolskiego za przygotowanie zamachu bombowego na Zarząd Żandarmerii w Łomży

1911 – powołano do życia Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe w Łomży

1924 – Rada Miejska podjęła następującą uchwałę „nowobudującej się ulicy przy cmentarzu nadać nazwę św. Mikołaja”

1946 – przystąpiono do odbudowy budynku Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Łomży

2000 – otwarcie wystawy malarstwa i rysunku „Mistrzowie i ich uczniowie” w Galerii Sztuki Współczesnej przy ul. Długiej 13