24 Października

Rok

1739 – biskup płocki Antoni Sebastian Dębowski dokonał konsekracji kościoła jezuickiego w Łomży

1922 – spadł w Łomży pierwszy śnieg

1937 – powstało stowarzyszenie Wychowanków Szkól Średnich Ziemi Łomżyńskiej

1948 – tego dnia miał być wyświęcony sztandar Łomżyńskiego Hufca Harcerzy – uroczystość, decyzją władz, została odwołana

2007 – występ Żanny Biczewskiej, legendarnej rosyjskiej pieśniarki i poetki, w sali II Liceum Ogólnokształcącego