27 Października

 

Rok

1618 – król Zygmunt III przywilejem wydanym w Warszawie uwolnił mieszczan łomżyńskich od wszelkich danin na 4 lata po wielkim pożarze z 19.06.1618 roku

1919 – Rada Miejska przyjęła regulamin swoich obrad składający się z 20 punktów

1925 – Rada Miejska uchwaliła: dokonać wyborów uzupełniających do Rady na podstawie list sporządzonych w 1919 roku

1934 – Rada Miejska podjęła uchwałę o przemianowaniu ulicy Dwornej na ulicę Bronisława Pierackiego

1945 – odbyła się pierwsza zabawa strażacka w remizie przy Placu Zambrowskim

1946 – uroczystość poświęcenia baraków szkolnych Szkoły Powszechnej Nr 2 przy Alei Legionów

1999 – Uchwałą Rady Miejskiej nadano imię Leona Kaliwody skwerowi, na którym stoi pomnik poświęcony harcerzom

2002 – odbyła się uroczystość poświęcenia cmentarza grzebalnego parafii św. Brunona Bonifacego w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 136B