3 Listopada

 

Rok

1807 – Rada Miejska zwróciła się do króla Fryderyka Augusta o utrzymanie w mocy praw zabraniających żydom zamieszkiwania w Łomży

1886 – poświęcono i otwarto szpital Świętego Ducha przy ul. Wiejskiej

1919 – ukazało się nowe pismo „Gazeta Łomżyńska”

1925 – rozpoczęto naukę w gmachu Kolegium św. Fidelisa przy ul. Krzywe Koło

1929 – uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia straży pożarnej

1948 – odbył się pogrzeb biskupa Stanisława Łukomskiego, pochowany został w podziemiach katedry

1995 – odbyło się zebranie założycielskie UKS „Piątka”

2003 – VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego rozpoczął działalność w budynku przy ul. Polowej 1