5 Listopada

 

Rok

1534 – w Łomży odbył się sejmik ziemi łomżyńskiej

1688 – posłami na Sejm zostali wybrani na sejmiku łomżyńskim podkomorzy Zygmunt Zwierzchowski i starosta Paweł Prażmowski

1916 – w Łomży w sali Urzędu Powiatowego miało miejsce uroczyste ogłoszenie przez gubernatora wojennego generała von Staudta proklamacji o przywróceniu Królestwa Polskiego połączonego ściśle z Niemcami i Austro-Węgrami

1932 – kardynał Aleksander Kakowski z wizytą w Seminarium Duchownym w Łomży

1980 – powstał w Łomży Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”

1987 – odsłonięcie w Parku Ludowym obelisku upamiętniającego Łomżyniaków, uczestników Rewolucji Październikowej

1995 – odbyło się zebranie założycielskie UKS „Siódemka”

1996 – dokonano otwarcia „Domu Polonii” w Łomży przy ul. Nowej

1997 – Rada Miasta podtrzymała swe stanowisko w sprawie oddania nieodpłatnie budynku biurowego po zakładach bawełnianych Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży