7 Listopada

 

Rok

1863 – powieszono Dominika Trzcińskiego, żandarma narodowego; rozpoczyna on listę rozstrzelanych i powieszonych powstańców w Łomży

1906 – pismo wicegubernatora łomżyńskiego informujące o zawieszeniu działalności Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Łomży

1922 – biskup Romuald Jałbrzykowski poświęcił internat i Gimnazjum „Unitas”

1950 – runął dach i sufit remontowanego na potrzeby sali gimnastycznej budynku gospodarczego przy Liceum Handlowym

1970 – wręczenie sztandaru Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Łomży oraz uroczyste otwarcie budynku wraz z salą gimnastyczną

2006 – otwarcie po remoncie i modernizacji ujęć wody „Rybaki” i „Podgórze”