9 Listopada

 

Rok

1920 – odbyły się uroczystości z okazji 11 listopada – nabożeństwo w kościele farnym, uroczysty pochód na ul. Sienkiewicza, gdzie odsłonięto tablicę poświęconą Leonowi Kaliwodzie

1922 – o godzinie 2 po południu zmarł Jerzy Sawa-Sawicki, podpułkownik i dowódca 33 pułku piechoty

1945 – zwołano w Łomży Powiatowy Zjazd Nauczycielstwa, wzięło w nim udział 398 osób

1974 – w Łomży rozpoczęła się sesja gwaroznawcza „Udział szkół w badaniach regionalnych na Mazowszu i Podlasiu”, z udziałem prof. Witolda Doroszewskiego

1991 – zainaugurowała swą działalność Łomżyńska Izba Przemysłowo-Handlowa

2002 – odsłonięcie i poświęcenie w I Liceum Ogólnokształcącym tablicy upamiętniającej uczniów gimnazjum łomżyńskiego poległych w latach 1918 – 1922