10 Listopada

 

1574 – na sejmiku ziemi łomżyńskiej wybrano sędziów do sądów ostatniej instancji, mimo zakazu wojewody

1910 – Leoncjusz Wasilenko, profesor Szkoły Handlowej Męskiej, wygłosił odczyt „Jak żyją Anglicy”

1928 – Rada Miejska przemianowała ulice Sadową na Leona Kaliwody, Krótką na Berka Joselewicza, Wiejską na Stefana Okrzei, Nowogrodzką na Płk Bolesława Mościckiego, Plac Pocztowy na Plac Wolności w związku z obchodami 10. rocznicy odzyskania Niepodległości

1966 – związał się w Łomży Oddział Towarzystwa Kultury Języka

1981 – na Walnym Zebraniu Społecznego Stowarzyszenia Prasowego „Stopka” dokonano wyboru naczelnych władz

1984 – w sali Rejonu Energetycznego w Łomży odbyło się I Walne Zebranie YACHT Klubu

1995 – w Urzędzie Wojewódzkim w Łomży nastąpiło przekazanie Drużynie Weteranów odnalezionego sztandaru Hufca Harcerzy w Łomży z 1948 roku

1998 – z okazji 40-lecia powstania wręczono sztandar Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej

2002 – wybór w wyborach bezpośrednich, w drugiej turze, na Prezydenta Miasta Jerzego Brzezińskiego

2004 – nadanie jednostce wojskowej 1511 w Łomży imienia płk Mariana Raganowicza

2008 – inscenizacja śmierci Leona Kaliwody na ul. Sienkiewicza w ramach obchodów 90-lecia odzyskania Niepodległości

2010 – po raz pierwszy rozegrano mecz przy sztucznym oświetleniu na stadionie przy ul. Zjazd