11 Listopada

 

Rok

1861 – zaliczono Łomżę do miast II rzędu – powołano Radę Miejską, zmieniono nazwę burmistrza na prezydenta miasta

1918 – rozbrajanie Niemców w Łomży – śmierć Leona Kaliwody

1933 – w 15. rocznicę odzyskania niepodległości została wmurowana w budynek przy ul. Sienkiewicza 8 tablica pamiątkowa poświęcona Leonowi Kaliwodzie, został też odsłonięty pomnik na grobie Kaliwody na łomżyńskim cmentarzu

1936 – w Łomży odbyła się defilada na ulicy Żwirki i Wigury z okazji 18. rocznicy odzyskania niepodległości

odbyło się uroczyste poświęcenie siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomży

1938 – wręczenie karabinów maszynowych żołnierzom 33 pp., zakupionych ze składek mieszkańców miasta

1955 – zakończono budowę linii energetycznej Łomża – Zambrów

1981 – została ponownie wmurowana tablica poświęcona Leonowi Kaliwodzie, zdjęta w czasie II wojny światowej i odnaleziona w 1981 r.

uroczystość poświęcenia sztandaru łomżyńskiej „Solidarności” przez biskupa Mikołaja łasinowskiego w łomżyńskiej katedrze

1988 – otwarcie wystawy „Ta co nie zginęła…” w salach wystaw czasowych Muzeum

1995 – wyświęcenie historycznego sztandaru Hufca Harcerzy w Łomży z 1948 roku, podczas uroczystej mszy świętej w katedrze

1996 – odsłonięcie i poświęcenie pomnika – głazu „Harcerzom Ziemi Łomżyńskiej Poległym i Walczącym o Niepodległość Polski w latach 1914 – 1945”

2007 – uroczyste odsłonięcie pomnika – ławeczki Hanki Bielickiej na ul. Farnej

2012 – odsłonięcie i poświęcenie tablicy ku czci legionistów Józefa Piłsudskiego na budynku jednostki wojskowej przy Alei Legionów