16 Listopada

 

Rok

1572 – Anna Jagiellonka napisała w Łomży list do kardynała Stanisława Hozjusza

1918 – druh Czesław Jankowski, Komendant Okręgu Drużyn Harcerskich, zdecydował o połączeniu dwóch drużyn męskich w jedną, która przyjęła za patrona Tadeusza Kościuszkę

1947 – otwarcie Publicznego Przedszkola Nr. 5, w ramach Związku „Caritas” Diecezji Łomżyńskiej, przy ul. Gen. Sikorskiego

1961 – występ w Łomży Krzysztofa Komedy wraz z grupą innych artystów

1964 – rozpoczęły produkcję Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Łomży

1981 – osiedle Południe II i IV w Łomży aktem notarialnym przejęła pod swój społeczny zarząd Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” powstała w kwietniu 1981 roku

2003 – otwarcie wystawy czasowej „Strój ludowy na Mazowszu” w Muzeum przy ul. Krzywe Koło