18 Listopada

 

Rok

1962 – odbyła się uroczysta konsekracja kościoła Panien Benedyktynek pod wezwaniem Świętej Trójcy przez biskupa Czesława Falkowskiego

1972 – uruchomienie Fabryki Mebli w Łomży

1977 – powołana została sekcja strzelecka w Łomżyńskim Klubie Sportowym

1981 – Miejska Rada Narodowa uhonorowała tytułem Honorowego Obywatela Łomży Włodzimierza Sokorskiego