21 Listopada

 

Rok

1655 – ziemia łomżyńska jako jedna z ostatnich ziem mazowieckich złożyła akt poddańczy królowi szwedzkiemu Karolowi X Gustawowi

1920 – wznowiono wydawanie „Gazety Łomżyńskiej”

1978 – rozpoczął urzędowanie Prezydent Łomży Jerzy Newelski

1988 – prezydent miasta ustalił statut Urzędu Miejskiego w brzmieniu zatwierdzonym przez wojewodę

1989 – uchwałą MRN uchylono zmianę nazwy ul. Sadowej na ul. Katedralną i przywrócono nazwę ul. Sadowa

2014 – obchody 30-lecia Klubu Wojskowego, dawniej Klubu Garnizonowego, w Łomży

2015 – odbył się pierwszy w historii łomżyńskiego szpitala zabieg ablacji serca (metoda leczenia zaburzeń rytmu serca)