22 Listopada

 

Rok

1734 – zebrana w Łomży szlachta wybrała delegację, która miała prosić Mikołaja Radziwiłła o przysłanie do Łomży wojsk litewskich i koronnych; Radziwiłł opowiedział się po stronie Augusta III

1831 – w Domu Rządowym zatrzymał się Wielki Książę Michał – członek rodziny cesarskiej

1913 – zatwierdzona została ustawa o powołaniu Kasy Chorych w Łomży, pierwszej w guberni łomżyńskiej

1918 – powołano rozkazem Sztabu Generalnego 33 Pułk Piechoty w Łomży

1919 – w koszarach Straży Granicznej przy ul. Wasilewskiej (Stacha Konwy) odbyło się otwarcie i poświęcenie sali wykładowej i gospody żołnierskiej urządzonej staraniem Koła Polek

1926 – zatwierdzono regulamin dla uczniów Gimnazjum Państwowego im. Tadeusza Kościuszki w Łomży

1936 – uroczystość przemianowania ul. Zjazd na ulicę Gen. Orlicz-Dreszera

1942 – aresztowany został w Łomży, w wyniku zdrady, Stanisław Cieślewski, ps. Czarny, Lipiec, Wąsik, kpt. AK komendant Obwodu AK Łomża, dowódca 33 pp. AK i osadzony w łomżyńskim więzieniu

1971 – otwarcie wystawy czasowej „Skałka księżycowa” w salach Muzeum przy ul. Sadowej