10 Grudnia

 

 

Rok

1710 – po przejściu morowego powietrza w Łomży pozostały tylko kościoły i kilkanaście domów mieszkalnych

1812 – wielkie mrozy w Łomży, „wiele żołnierstwa marznie, jednej nocy zamarzło 15 Moskali, niewolników zapędzonych do stajni”

1822 – Josek Zelkowicz założył gorzelnię „trunków krajowych” na placu przy ul. Rybaki

1918 – rozkazem Dowódcy Okręgu Generalnego nakazano wcielić oddziały peowiaków rozmieszczone na terenie łomżyńskiego do miejscowego pułku piechoty

1823 – książę namiestnik Józef Zajączek zezwolił żydom zamieszkiwać na wszystkich ulicach Łomży

1922 – staraniem Koła Przyjaciół Harcerstwa odbył się Wielki Koncert Artystów Opery Warszawskiej, dochód został przeznaczony na potrzeby harcerstwa

1927 – z inicjatywy Powiatowego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego zorganizowano po raz pierwszy w Łomży pojedynek bokserski – walkę stoczył W. Dąbrowski (YMCA) z Finem Makabi Łomża

1988 – odbył się IV Zjazd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Łomży

1992 – uchwałą Zarządu Miasta zmieniono nazwę „Park 40-lecia” na „Park Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma”

1994 – utworzono „Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi”