17 Grudnia

 

 

Rok

1578 – zatwierdzenie statutów cechowych cechów rzemieślników łomżyńskich przez króla Stefana Batorego

1907 – zebrała się w Łomży specjalna komisja pod przewodem tymczasowego generała gubernatora łomżyńskiego, poświęcona stanowi bezpieczeństwa w guberni

1934 – w auli Gimnazjum Męskiego odbyły się pierwsze wykłady Uniwersytetu Powszechnego w Łomży

1985 – uchwałą MRN w Łomży do celów wymiaru podatku od nieruchomości miasto podzielono na dwie strefy

2011 – pierwsze Łomżyńskie Spotkanie Wigilijne na Starym Rynku