3 Grudnia

 

 

Rok

1765 – biskup płocki wyraził zgodę na rozbiórkę kościoła św. Wawrzyńca w Starej Łomży

1905 – wybuchł bunt żołnierzy w garnizonie łomżyńskim

1909 – wpisano do rejestru towarzystw i związków guberni łomżyńskiej pod Nr 23 „Towarzystwo opieki nad osobami uwolnionymi z więzień guberni łomżyńskiej – Patronat”

1964 – na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego powstał w Łomży Powiatowy Sztab Wojskowy

1989 – erygowana została parafia pod wezwaniem Bożego Ciała

2005 – zamontowano na wieży ratuszowej kopułę z iglicą