5 Grudnia

 

 

Rok

1733 – wojska rosyjskie wkroczyły do Łomży i zaczęły się rekwizycje

1830 – szlachcic Rowicki i student Doliwa przywieźli do Łomży urzędową proklamację powstania listopadowego

1903 – rozpoczęła praktykę lekarską w Łomży pani Romana Kinkowsztejn – córka obrońcy sądowego przy miejskim sądzie okręgowym, była to pierwsza w mieście kobieta – lekarz

1924 – w Gimnazjum żeńskim odbył się odczyt poświęcony „Radiu”, gimnazjum jako pierwsze w Łomży zainstalowało stacje radiowo-teletechniczną

1929 – wiec bezrobotnych w „Domu Ludowym” w Łomży

1994 – otwarcie wystawy „Darz Bór” w salach wystaw czasowych Muzeum przy ul. Krzywe Koło