6 Grudnia

 

 

Rok

1910 – podjęto decyzję o zamontowaniu stacji meteorologicznej na posesji pani Starzeńskiej przy ul. Pięknej z inicjatywy łomżyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

1932 – Rada Miejska podjęła uchwałę o zmianie nazwy ul. Szosowa na Żwirki i Wigury

1946 – ksiądz Czesław Rydzewski został mianowany biskupem pomocniczym łomżyńskim

1969 – wręczenie sztandaru Liceum Medycznemu w Łomży i odsłonięcie tablicy pamiątkowej patronki szkoły Marii Skłodowskiej-Curie

1985 – odbyło się w katedrze odsłonięcie i poświęcenie epitafium biskupa Mikołaja Sasinowskiego