22 Grudnia

 

 

Rok

1579 – przywilej króla Stefana Batorego dotyczący rybołówstwa na rzece Narwi i Narwicy, i na strumieniach wpadających do tej rzeki od zamku łomżyńskiego do miasta Nowogród i do miasta Wizna

1900 – odbyło się przedstawienie amatorskie w sali Koła Muzycznego pod nazwą „Wieczoru Sienkiewiczowskiego”, wysłano telegram do Henryka Sienkiewicza z okazji jubileuszu pracy twórczej

1918 – data przyjęta za faktyczny dzień powstania 33 pułku piechoty w Łomży

– w sali Gimnazjum Męskiego przy ul. Adamowskiej odbył się koncert na wpisy dla uczennic Gimnazjum Żeńskiego

1944 – powstała Powiatowa Rada Narodowa powiatu łomżyńskiego z siedzibą w Zambrowie

1949 – zostało upaństwowione Muzeum Północno-Mazowieckie Towarzystwa Naukowego Płockiego i nadano mu nazwę Muzeum w Łomży

1966 – Technikum Budowlane w Łomży przejęło budynek po Liceum Pedagogicznym przy Placu Kościuszki 3

1987 – premiera pierwszego spektaklu w Państwowym Teatrze Lalek w Łomży – „Bajki Pana Brzechwy”