28 Grudnia

 

 

Rok

1819 – przybył do Łomży Wielki Książę Konstanty

1905 – strajk – porzuciły pracę osoby trudniące się handlem

1918 – w sali Gimnazjum Męskiego odbyło się zebranie organizacyjne zrzeszenia byłych wychowańców szkół polskich w Łomży

1968 – uchwałą MRN projektowanemu osiedlu położonemu w rejonie ul. Mickiewicza za Szkołą Podstawową Nr 7 nadano nazwę Osiedle Mickiewicza, a projektowanemu osiedlu w rejonie ulic Armii Czerwonej, Świerczewskiego i Mikołaja nadano nazwę Osiedla Waryńskiego, zmieniono nazwy ulicę Mikołaja na Mikołaja Kopernika, Plac Zambrowski na Plac Niepodległości, ul. Szpitalną na Jakuba Wagi

1994 – zarejestrowano w Urzędzie Wojewódzkim w Łomży UKS „Dziewiątka”

1995 – uchwałą Rady Miasta nadano nazwy ulicom Bazowa, Cegielnicza, Magazynowa, Poligonowa, Przemysłowa, Kraska, Mała Kraska, Kolibrowa, Kanarkowa, Pawia, Strusia