Karpiński Wiesław

Wiesław Karpiński – urodzony 24 maja 1942 roku w Łomży.

Syn Krystyny z d. Darmochwał  i Tadeusza Karpińskiego, wnuk Marii i Aleksandra Karpińskich – właścicieli kaflarni w Łomży.

W latach 1949-1960 uczęszczał najpierw do szkoły podstawowej, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łomży.

Studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej ukończył w 1966 r. Następnie odbył staż w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. W 1969 roku podjął stacjonarne studia doktoranckie w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, po ukończeniu których w 1972 r. uzyskał stopień doktora nauk chemicznych. W latach 1972-1985 pracował w Instytucie Kształcenia Zawodowego Warszawie, gdzie pełnił funkcję kierownika pracowni przedmiotowej chemii, a następnie kierownika Zakładu Programów Kształcenia.

Równocześnie w latach 1985-1989 pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Pomocy Naukowych. Od 1990 do 1995 r. pracował na Uniwersytecie Warszawskim w Zakładzie Dydaktyki Chemii na Wydziale Chemicznym. Był zatrudniony jako Kierownik Laboratorium Dydaktyki Chemii.

W latach 1995-1997 pracował w Instytucie Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej pełniąc funkcję Sekretarza Komisji Programowej dla Zawodów Poligraficznych oraz Komisji Programowej dla Zawodów Budowy Instrumentów Muzycznych. Wykonał również charakterystyki zawodów: Chemik, Inżynier Chemik.

Jednocześnie od 1995 r. prowadził zajęcia na Politechnice Warszawskiej w ramach Podyplomowych Kursów Przygotowania Pedagogicznego.

W pracy naukowej zajmował się badaniami z zakresu strukturalizacji treści kształcenia w szkole zawodowej.

Działał w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym oraz w Polskim Towarzystwie Filmu Naukowego.

Jest autorem podręczników szkolnych, programów nauczania chemii w szkołach zawodowych oraz kilkudziesięciu artykułów opublikowanych między innymi w czasopismach: „Nowa Edukacja Zawodowa”, „Wiadomości Historyczne”, „Szkoła Zawodowa”, „Nauczyciel i Wychowanie”. Publikował też w materiałach pokonferencyjnych jako uczestnik konferencji krajowych i zagranicznych.

Za swoje zasługi został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Aktywny członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, publikował w „Wiadomościach Łomżyńskich”, swą miłość do Łomży zaszczepił córce i wnukowi.

Dr Wiesław Karpiński był czynny zawodowo do śmierci w 2009 r., prowadząc zajęcia ze studentami na Podyplomowym Studium Politechniki Warszawskiej.

Zmarł 11.04.2009 w Warszawie, pochowany w grobowcu rodzinnym na Starym Cmentarzu w Łomży.