1732 Ukończenie budowy kościoła św. Stanisława Kostki

W roku 1732 jezuici ukończyli budowę kościoła św. Stanisława Kostki. W latach 1774-1807, świątynię przejęli pijarzy, a od 1853 ewangelicy. W 1944 wysadzony przez Niemców.

***
Integralną częścią fundacji każdego domu jezuickiego był kościół, który obok szkoły stanowił podstawowe miejsce duszpasterskiego oddziaływania Towarzystwa. Fundacja łomżyńska około 1612 roku wybudowała drewniany kościół pw. św. Stanisława (został zniszczony przez pożar w 1696 r.). W miarę jak rozwijało się kolegium
i wzrastało oddziaływanie jezuitów w mieście i okolicy w 1621 roku rozpoczęła się budowa murowanego, zaprojektowanego w stylu barokowym kościoła. Przez ponad wiek prowadzone prace zostały ukończone dopiero w 1732 roku. Zanim jednak doszło do kasaty zakonu w 1773 roku, jezuici z prowadzonym kolegium głęboko wpisali się w życie i rozwój zwłaszcza społeczno-kulturowy ziemi łomżyńskiej.

***
Ks.Waldemar Graczyk, Jolanta M. Marszalska, Kościelne dzieje Łomży od XV do końca XVIII wieku