1752 Stanisław August Poniatowski posłem ziemi łomżyńskiej

Stanisław August Poniatowski, przyszły król Rzeczpospolitej, został posłem ziemi łomżyńskiej. Wyboru dokonała jednogłośnie szlachta łomżyńska.

***
Jako stolica ziemi Łomża była miejscem odbywania sejmików ziemskich. Obecnie uczeni skłaniają się ku wysuniętej przez Adama Lityńskiego tezie o jedności sejmiku. Generalnie można powiedzieć, że szlachta łomżyńska, podobnie jak w innych ziemiach obradowała na sejmikach przedsejmowych, posejmowych, relacyjnych, deputackich i elekcyjnych, ale także i na zjazdach zwoływanych w celach nadzwyczajnych lub gospodarskich. Warto więc uświadomić sobie fakt, że po inkorporacji Mazowsza do korony w ciągu niemal 270 lat w Łomży szacunkowo mogło się odbyć przynajmniej 500 zjazdów sejmikowych tutejszej szlachty! Sejmik łomżyński, podobnie jak inne sejmiki w województwie mazowieckim wybierał dwóch posłów na sejm. Cząstkowe dane dotyczące frekwencji wskazują, że w sejmikach łomżyńskich przeciętnie brało udział około 60 szlachciców.
***

Radosław Lolo, Łomża w okresie nowożytnym 1418-1795