1769 Kazimierz Pułaski marszałkiem ziemi łomżyńskiej

3 sierpnia 1769 roku Kazimierz Pułaski został wybrany na marszałka ziemi łomżyńskiej podczas trwającej od 1768 roku konfederacji barskiej. Wyboru dokonała szlachta łomżyńska w kościele parafialnym w Ostrołęce.

***
Także i w okresie późniejszym posłowie ziemi łomżyńskiej niejednokrotnie zaznaczali swą aktywność w obradach sejmowych, nie raz zapisując chlubną kartę w tych ciężkich czasach. […] taką postacią był niewątpliwie Ignacy Przyjemski (ok.1703-1787). Jego protektorem był krewniak, ale przede wszystkim kanclerz wielki koronny Jan Szembek. On to w roku 1729, scedował na Przyjemskiego starostwo grodowe łomżyńskie, choć większa część majątku pozostała jako dożywocie w rękach zony kanclerza- Ewy z Leszczyńskich Szembekowej. […] W latach trzydziestych i czterdziestych XVIII wieku wielokrotnie posłował na sejmy. W roku 1746 posłowie łomżyńscy ostro protestowali przeciw nadawaniu urzędów Sasom. Przyjemski w 1764 roku popierał stronnictwo Czartoryskich i elekcję Poniatowskiego, w której uczestniczył. Potem podpisał akt przystąpienia ziemi łomżyńskiej do konfederacji barskiej (3.08.1769), został jednym z konsyliarzy konfederacji i poparł wybór Kazimierza Pułaskiego na jej marszałka. Nie angażował się jednak otwarcie w działania konfederacji, choć po cichu wspierał jej wojska. Za to przez wiele lat był przesłuchiwany i oskarżony w procesie, wreszcie dopiero w 1782 roku uniewinniony. Wycofał się wcześniej z życia politycznego. Po śmierci w 1787 został pochowany w podziemiach kapucynów w Łomży, których to był fundatorem.
***

Radosław Lolo, Łomża w okresie nowożytnym 1418-1795