1844 Budowa poczty

Przy pl. Pocztowym, wzniesiono jednopiętrowy budynek poczty zaprojektowany przez Ludwika Jocza. Kolejne piętro dobudowano w 1912 roku.

***
Do większych zmian urbanistycznych w omawianym okresie należało przyłączenie, w 1824 roku, do miasta folwarku Rembielin, gdzie wytyczono nowe ulice, m.in. Wiejską i Piękną. Jedną z najważniejszych inwestycji w tym okresie było przeprowadzenie przez miasto w 1837 roku traktu petersburskiego, przecinającego Nowy Rynek i dalej ku Narwi, przebitego przez zabudowania dawnego kolegium popijarskiego, którędy wytyczono nowy zjazd na most. Powstałą wtedy ulicę nazwano Zjazdem. Około 1840 roku Nowy Rynek zabudowany został pięknymi piętrowymi kamienicami.
Zatwierdzony przez Radę Administracyjną Królestwa Polskiego 12 maja 1843 roku plan regulacji miasta obejmował ulice: Dworną, Senatorską, Żydowską i Rybacką. Przy ulicach: Widnej, Kościelnej, Wysokiej, Śniadowskiej, Widok i Szkolnej pozwolono budować tylko domy murowane. W licznych raportach z tego okresu zwracano uwagę na zły stan nawierzchni ulic.
Ważną inwestycją zrealizowaną w omawianym okresie było założenie, w 1842 roku, ogrodu spacerowego (obecnie: park miejski między ulicami Nowogrodzką i Wojska Polskiego), zwanego od lat pięćdziesiątym XIX wieku Saskim. Według danych z 1864 roku w Łomży istniały ulice:, Długa, Dworna, Farna, Giełczyńska, Jatkowa, Kolegialna (ob. Jakuba Wagi), Kotlarska (nie istnieje), Krótka, Krzywe Koło, Nadkanalna (nie istnieje), Nadnarwiańska, Nowogrodzka, Nowy Rynek (Plac Kościuszki), Ogrodowa, Piękna, Pocztarska, Polowa, Rybaki, Rynek Pocztowy (Plac Pocztowy), Rządowa, Senatorska, Stary Rynek, Śniadowska (ob.3 Maja), św. Piotra do Rybaków i ku Szurowi (trasa nadrzeczna wzdłuż ul. Zdrojowej), Tykocińska (od ul. Giełczyńskiej, obecnie nie istnieje), Wiejska, Wysoka (nie istnieje), Woziwodzka, Zatylna i Trybunalska (obecnie Zatylna), Zdrojowa, Żydowska.
***

Danuta Bzura, Od zaborów do odzyskania niepodległości