1925 Utworzenie diecezji łomżyńskiej

28 października 1925 r. bullą papieską „Vixdum Poloniae unitas” nastąpiło formalne utworzenie diecezji łomżyńskiej. Jej pierwszym biskupem został Romuald Jałbrzykowski, którego uroczysty ingres do kościoła św. Michała Archanioła odbył się 26 stycznia 1926 r.

***
Niezwykle ważną rolę odgrywało Biskupstwo, którego siedzibę ulokowano w Łomży w 1925 r., co znacząco podniosło rangę miasta. Przyczyną tej decyzji był zaistniały w wyniku I wojny światowej fakt podziału dotychczasowej diecezji sejneńskiej przez granicę państwową. Biskup sejneński Antoni Karaś pozostał po stronie litewskiej, zaś parafiami pozostałymi po stronie polskiej zarządzał od lipca 1918 r. dotychczasowy biskup pomocniczy Romuald Jałbrzykowski. Formalne utworzenie nowej diecezji nastąpiło bullą papieską „Vixdum Poloniae unitas” 28 października 1925 r., zaś pierwszym jej biskupem został właśnie Romuald Jałbrzykowski. Jego uroczysty ingres do kościoła św. Michała Archanioła odbył się 26 stycznia 1926 r. Jednak już w czerwcu opuścił Łomżę, a jego miejsce zajął przybyły z Poznania biskup Stanisław Kostka Łukomski. W posłudze duszpasterskiej wspomagali go biskupi pomocniczy Bernard Dembek (1930–1937) i Tadeusz Paweł Zakrzewski (1938–1946). Jeszcze w 1925 r. na potrzeby biskupa i jego kancelarii wzniesiono pałac biskupi. Dziesięć lat później poświęcono tzw. Dom Katolicki służący spotkaniom diecezjalnym. Kompleks zabudowań diecezjalnych uzupełniały budynki założonego jeszcze w 1919 r. seminarium duchownego
***

Tomasz Dudziński, Łomża w okresie II RP (1918–1939)